Hemeltje_logo

De hemel
De nieuwjaarsramp in het café “De Hemel” heeft heel Volendam geschokt. Iedereen in Volendam kent wel iemand die tijdens de ramp in De Hemel zat, ook ik heb het van dichtbij mee moeten maken. Toen mij werd gevraagd een identiteit te ontwerpen voor een nog op te richten herdenkingsruimte was het dan ook een klus die mij na aan het hart lag.
De rondleiding die ik kreeg door het café was indrukwekkend. Je weet dat er brand is geweest maar als je er echt zelf binnen loopt word je stil van de gruwelen die je jezelf erbij voorstelt. Mijn voorstel was het geheel sereen te houden om vooral ook de hoop en kracht van de getroffenen uit te stralen. In het logo worden de 13 overleden jongeren geëert als sterren aan de hemel.
Het was de bedoeling om de herdenkingsruimte vrij sober te houden en de informatie grotendeels beschikbaar te stellen op schermen in de bar of aan de muur geïnstalleerd. Het eerste goedgekeurde voorstel ziet u op de volgende pagina.
Ik word nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze herdenkingsruimte en zodra het bestuur de definitieve plannen op scherp heeft gesteld zullen wij dit project verder uitwerken.

Hemeltje_scherm

CV